मी विजयकुमार किसन भुजबळ Knowledge is Power या ब्लॉगवर सहर्ष स्वागत करत आहे WELCOME TO MY EDUCATIONAL BLOG KNOWLEDGE IS POWER THANKS FOR VISIT MY BLOG AND FOLLOW MY BLOG
इयत्ता पाचवी नवोदय परीक्षा स्कॉलरशिप परीक्षा स्पर्धा परीक्षा उपयुक्त वेब साईट * FOLLOW MY BLOG

blog html


knowledge is power ब्लॉग वरती शालेय माहिती , परिपत्रके , मासिके , विविध पुस्तके , प्रेरणादायी व्हीडीओ , शासन निर्णय , विविध योजना ,online पेमेंट सामान्य ज्ञान टेस्ट , वृत्तपत्रे, प्रेरणादायी लेख ,स्पर्धा परीक्षा टेस्ट ,स्कॉलरशिप परीक्षा टेस्ट यांची माहिती मिळणार आहे .


 

माझ्या ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे धन्यवाद

महत्वाच्या लिंक IMP

मराठी इंग्रजी सुविचार

इंग्रजी.  मराठी सुविचार: 1. Knowledge is power. ज्ञान ही खरी शक्ती आहे.)


2. Work is worship

कर्म हीच पूजा आहे.)


3. Health is wealth. चांगले आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे.


4. Time is money.


वेळ मूल्यवान आहे, त्याचा योग्य वापर करा.


5. Haste makes waste.


घाईने कामात चुका होतात.


6. Character is destiny.


माणसाचे भवितव्य त्याच्या चारित्र्यावर अवलंबून असते

7. Exuberance is Beauty.


चेहन्यावरील उत्साह / प्रसन्नता ही खरी सुंदरता होय.


*8. Practice makes man perfect. सरावाने मनुष्यास कुशलता प्राप्त होते.


*9. Confidence is a key to success.


आत्मविश्वास ही यशाची गुरुकिल्ली आहे.


*10. Sound mind in sound body.


निरोगी शरीरातच निरोगी मन वास करते.


11. Experience is the best teacher.


अनुभव हा सर्वश्रेष्ठ गुरु आहे


+12. Never have a resistance to change.


चांगल्या बदलाला कधीही नाकारू नये.)


*13. No pains, no gains. त्रास सहन केल्याशिवाय काहीही मिळत नाही.)


*14. Hope is walking dream.


आशा हे जागेपणीचे स्वप्न आहे.)


15. Charity begins at home.


सेवाभाव / परोपकाराची सुरुवात घरापासून होते.)


16. Fortune favours the brave.


धाडसी लोकांना नशीबही साथ देते. / चालणाऱ्याचे नशीबही चालते.)


17. Well beginning is the half done. चांगली सुरूवात म्हणजे अर्थ काम झाल्यासारखे आहे.)


*18. Positive attitude creates positive peoples.


सकारात्मक विचार सकारात्मक लोकांची/समाजाची निर्मिती


करते


*19. Good things happens to good peoples.


चागल्या लोकांसोबत चांगल्याच गोष्टी घडतात.

*20. To teach is to learn twice.


दुसन्याला एखादी गोष्ट समजून सांगणे हे


ती गोष्ट दोनदा शिकण्यासारखे आहे.


*21. No wisdoms like silence.


शांत राहण्यासारखे दूसरे शहाणपण कोणतेही नाही.


22. Difficulty is a severe instructor. आलेली समस्या खूप चांगली प्रशिक्षक असते. /आलेली समस्या खूप सारे शिकवून जाते.


23. Good luck never comes late. चांगले नशीब कधीच उशीरा येत नाही.


*24. Delay in justice is injustice. उशीरा दिलेला न्याय हा अन्यायासारखाच असतो.


25. Actions speaks louder than words कृती ही शब्दांपेक्षा/गोष्टी हाकण्यापेक्षा जास्त काही सांगून जाते.


****


26. Progress is the law of life.


पुढे चालत राहणे हाच जीवनाचा नियम आहे


*27. A good deed is never lost.


चांगले कार्य कधीच वाया/विसरले जात नाही.


*28. Failure is the first step of success.


अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे.


*29. More you struggle, more you become strong. तुम्ही जेवढा अधीक संघर्ष करता, तेवढे तुम्ही अधीक मजबूत / कनखर बनता.)


*30. Every man is the creature of his own fortune.


प्रत्येक मनुष्य आपल्या स्वतःच्या भाग्याचा निर्माता आहे.)

 31. Good handwriting is the mirror of good learning.


चांगले हस्ताक्षर हा चांगल्या शिक्षणाचा आरसा आहे.


*32. Slow but steady can win the race.


हळूवार पण सातत्याने तुम्ही प्रगती केली तर तुम्ही जिंकू शकता.


*32. Your best teacher is your last mistake. तुमची झालेली चूक तुमचा खरा शिक्षक आहे.


33. I listened and I forgot, I watched and I remembered, I do


and I understand.


मी ऐकलो आणि विसरलो, मी पाहीले आणि माझ्या लक्षात राहले, मी करून


मला समजले.)


*34. Every success has a trails of failure behind it.


प्रत्येक यशामागे अपयशाची मोठी शृंखला असते.


*35. Be concern with action only not with its result.


पाहले आणी

आपले कार्य करत रहा त्याच्या फळाचा विचार करू नका.)


36. Every day may not be good but there is something in eve


प्रत्येक दिवस चांगला असेलच असे नाही परंतु प्रत्येक दिवसात काहीतरी चांगले असते * 37. The only time you fail is when you fall down and stay तुम्ही फक्त त्याच वेळी हरता जेव्हा तुम्ही खाली पडता आणि तिथेच थाबता.


* 38. Hope is the affirmation of positive thought.


आशावाद हा सकारात्मक विचाराचे प्रतिक आहे.


*39. The life without goal is life without meaning.


ध्येयाविणा जीवन निरर्थक आहे.)


*40. It's not how long, but how well, we live. किती काळ जगला यापेक्षा किती चांगले जगलात याला महत्त्व आहे.)


* 41. The darkest hour is before the dawn. कुट्ट अंधाराची वेळ सूर्योदया पूर्विची असते. / अपयशाच्या कुट्ट अंधारानंतर यशाची पहाड़ी


* 42. The brave die once, cowards many times.


शूर लोक एकदाच मरतात, भ्याड लोक प्रत्येक क्षणी मरत जगतात. 

* 43. The great artist is simplifier.


महान कारागीर हा काम सोपे करणारा असतो.)


* 44. It is not work that kills but worry.


कामापेक्षा कामाच्या चिंतेनेच माणूस जास्त मरतो.)


*45. None but the brave deserves the fair.


शूर लोकच न्याय मिळवण्यास पात्र ठरतात.)


* 46. Desire is the very essence of man. अभिलाषा / ईच्छा हाच मनुष्य जीवनाचा सार/तत्वगुण आहे.)


*47. Hearing brings wisdom, speaking repentance. ऐकल्यामुळे ज्ञान / बुद्धीमत्ता मिळते, बोलण्यामुळे पश्चाताप.)


*47. Prayer is the voice of faith.


प्रार्थना ही श्रद्धेचा आवाज आहे. प्रार्थना म्हणजे आत्म्याचा आवाज.) 

48. Whatever you cannot understand, you cannot possess.


जो आप समझ नहीं सकते, वो आप कभी हासिल नहीं कर सकते.)


* 49. United we stand, divided we fall.


एकत्र असल्यास आपण प्रतिकार करू शकतो, वेगळे झाल्यास आपण नमविले जातो. 

*50. Character is simply a habit long continued.


तुमच्या दीर्घ/ चालत आलेल्या सवयीतून तुमचे चारित्र्य घडते


 51. Where there is will there is way.


ईच्छा असेल तिथे मार्ग असतो.)


53. Change your thought and you will change your world.


तुमचे विचार बदलवा आणि तुमचे जग आपोआप बदलेल.)

 54. A journey of thousand miles begins with a first step.


हजारो मैलांचा प्रवास पहीले पाऊल पुढे टाकल्यानेच सुरू होतो.)


55. He that burns most, shines most.


जो जास्त जळतो, तोच जास्त चमकतो.) 

56. Patience is a plaster for all sores.


संयम / सबुरी हा सर्व दुःखावरील इलाज आहे.) 39. He who makes no mistakes makes nothing.


जे कधीच चुकत नाही ते सहसा काहीच करत नाही.)


*57. The pen is mightier than sword.


लेखनी ही तलवारी पेक्षा श्रेष्ठ आहे.)


58. He who moves not forward goes backward.


जे पुढे जात नाही ते मागे ढकलले जातात.)


* 59. If you act to be happy, you will be happy.


जर तुम्ही आनंदी असण्याचा देखावा केला तर तुम्ही नक्कीच आनंदी व्हाल. )  

60.A positive attitude can overcome a negative situation.


सकारात्मक दृष्टीकोनाने नकारात्मक परिस्थितीवर मात करू शकते.)


61. The roots of education are bitter but the fruit is sweet.


शिक्षणाची मुळे कडू असली तरी फळ गोड असते.)


62. Hard times are the moments of reflection.


कठीण परिस्थिती ही तुमच्यातील धैर्य/चिकाटी दाखवण्याची खरी वेळ आहे.) 


63. Your best teacher is your last mistake.


तुमची झालेली चूक तुमचा खरा शिक्षक आहे.) 

64. I listened and I forgot, I watched and I remembered, I do


and I understand.


मी ऐकलो आणि विसरलो, मी पाहीले आणि माझ्या लक्षात राहले, मी करून पाहले आणी


मला समजले.)


65. Every success has a trails of failure behind it.


प्रत्येक यशामागे अपयशाची मोठी शृंखला असते.)


*66. Be concern with action only not with its result.


आपले कार्य करत रहा त्याच्या फळाचा विचार करू नका.)

 67. Every day may not be good but there is something in evein


प्रत्येक दिवस चांगला असेलच असे नाही परंत प्रत्येक दिवसात काहीतरी चांगले असते *

68. The only time you fail is when you fall down and stay


तुम्ही फक्त त्याच वेळी हरता जेव्हा तुम्ही खाली पडता आणि तिथेच थाबता.)


* 69. Hope is the affirmation of positive thought. आशावाद हा सकारात्मक विचाराचे प्रतिक आहे.)


70. The life without goal is life without meaning. ध्येयाविणा जीवन निरर्थक आहे.)


* 71. It's not how long, but how well, we live. किती काळ जगला यापेक्षा किती चांगले जगलात याला महत्त्व आहे.).

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Please write comment आपल्या बहुमूल्य प्रतिक्रिया बद्दल मनःपूर्वक आभारी आहोत..🙏🙏

ब्लॉग वरील सर्व पोस्ट वाचा.