मी विजयकुमार किसन भुजबळ Knowledge is Power या ब्लॉगवर सहर्ष स्वागत करत आहे WELCOME TO MY EDUCATIONAL BLOG KNOWLEDGE IS POWER THANKS FOR VISIT MY BLOG AND FOLLOW MY BLOG
इयत्ता पाचवी नवोदय परीक्षा स्कॉलरशिप परीक्षा स्पर्धा परीक्षा उपयुक्त वेब साईट * FOLLOW MY BLOG

महत्वाच्या लिंक IMP

स्कॉलरशिप/स्पर्धा परीक्षा/जनरल नॉलेज

लिंग

 नामाच्या रूपावरुन एखादी वस्तु  पुरुषजातीची आहे की, स्त्रीजातीची आहे की, दोन्हीपैकी कोणत्याच जातीची नाही असे ज्यावरून कळते त्याला त्याचे लिंग असे म्हणतात.मराठी भाषेत लिंगाचे तीन प्रकार

 • 1. पुल्लिंग      2. स्त्रीलिंग       3. नपुसकलिंग
 •  पुल्लिंग :
 •  मुलगा, शिक्षक, घोडा, चिमणा, सूर्य, चंद्र, सागर, दगड, कागद, पंखा ,संगणक ,मोबीईल, आरसा , चिमटा, सूर्य ,वृक्ष,  फळा ,बैल , समुद्र  

 •  स्त्रीलिंग 
 •  मुलगी, शिक्षिका, घोडी, चिमणी, खुर्ची, शाळा, नदी, वही, खिडकी, इमारत, पाटी  महिला  ,आई ,ताई ,

 •  नपुंसकलिंग :
 • पुस्तक, घर, वासरू, पाखरू, लेकरू, झाड, शहर, घड्याळ, वाहन  घडयाळ, 

लिंग बदला ........


 1.  चिमणा -चिमणी 
 2. नाग- नागीण 
 3. बैल -गाय 
 4. देव -देवी 
 5. सुतार – सुतारीण
 6. माळी – माळीन
 7. तेली – तेलीन
 8. वाघ – वाघीन
 9. हंस – हंसी
 10. वानर – वानरी
 11. बेडूक – बेडकी
 12. तरुण – तरुणी
 13. लोटा – लोटी
 14. खडा – खाडी
 15. दांडा – दांडी
 16. आरसा – आरशी
 17. भाकरा – भाक
 18. युवा – युवती
 19. श्रीमान – श्रीमती
 20. वर – वधू
 21. पिता – माता
 22. राजा – रानी
 23. पती – पत्नी
 24. दीर – जाऊ
 25. सासरा – सासू
 26. बोकड – शेळी
 27. मोर – लांडोर
 28. दास - दासी 
 29. वडील -आई 
 30. उंट -सांडणी 
 31. कवी -कवियित्री 
 32. बोका  -भाटी 
 33. हंस -हंसीन 
 34. वाघ्या  -मुरळी
 35. खोंड -कालवड 
 36. विद्वान -विदुषी 
 37. गाडा-गाडी 
 38. एडका -मेंढी 
 39. गोप -गोपी 
 40. वर -वधु 
 41. गवळी -गवळीन 

1 टिप्पणी:

Please write comment आपल्या बहुमूल्य प्रतिक्रिया बद्दल मनःपूर्वक आभारी आहोत..🙏🙏

ब्लॉग वरील सर्व पोस्ट वाचा.