मी विजयकुमार किसन भुजबळ Knowledge is Power या ब्लॉगवर सहर्ष स्वागत करत आहे WELCOME TO MY EDUCATIONAL BLOG KNOWLEDGE IS POWER THANKS FOR VISIT MY BLOG AND FOLLOW MY BLOG
इयत्ता पाचवी नवोदय परीक्षा स्कॉलरशिप परीक्षा स्पर्धा परीक्षा उपयुक्त वेब साईट * FOLLOW MY BLOG

महत्वाच्या लिंक IMP

स्कॉलरशिप/स्पर्धा परीक्षा/जनरल नॉलेज

blog html


knowledge is power ब्लॉग वरती शालेय माहिती , परिपत्रके , मासिके , विविध पुस्तके , प्रेरणादायी व्हीडीओ , शासन निर्णय , विविध योजना ,online पेमेंट सामान्य ज्ञान टेस्ट , वृत्तपत्रे, प्रेरणादायी लेख ,स्पर्धा परीक्षा टेस्ट ,स्कॉलरशिप परीक्षा टेस्ट यांची माहिती मिळणार आहे .


 

माझ्या ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे धन्यवाद

मोड्यूल क्र.११ उत्तरसूची

 मोड्यूल क्र.११ उत्तरसूची अध्ययन ,अध्यापन आणि मूल्यमापन यामध्ये ICTचा सहभाग


निष्ठा प्रशिक्षण  
 उत्तरसूची
मोड्यूल क्र.११
  अध्ययन ,अध्यापन आणि मूल्यमापन यामध्ये ICTचा सहभाग
1) TUX MATH..........आहे .


अ) गणित सॉफ्टवेअर 


२) MOOC चा अर्थ आहे .


ड) massive open online course 


३) E पाठशाला हे पोर्टल आणि APP ........... ने विकसित केलेले आहे .


अ) NCERT


4) स्वयंम म्हणजे ..........


ब) STUDY WEBS OF ACTIVE LEARNING FOR YOUNG


ASPIRING MINDS


5) एखाद्या शब्दाच्या ध्वनिमुद्रित उच्चाराची अचूक उच्हारांशी तुलना करण्याचा सराव यात ------- करता येते .


अ ) भाषा प्रयोगशाळा 


६) पूर्व प्राथमिक व प्रथमिक शिक्षणामध्ये ICT चा अतिरिक्त वापर ----------- असेल 


अ ) शाररीक दृष्ट्या हानिकारक 


७ ) विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी .................. घेता येत नाही .


अ ) छापील साहित्य 


८ ) TUX Math ............. आहे .


ब ) खेळ 


९ ) NEP २०२० च्या फोकस क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे पायाभूत साक्षरता आणि संख्या ज्ञान ( FLN ) जे नेहमी ................... यावर लक्ष केंद्रित करत होते .   


अ ) पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण 


१० ) ICT म्हणजे .......................


अ ) माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान 


११ ) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कृतीना प्रेरित करणे आणि प्रामाणिक , आव्हानात्मक बहुविद्या शाखीय आणि बहुसंवेदनशील बनवणे ....................... चा एक भाग आहे .


ब ) अध्यापनाची गुणवत्ता वृद्धींगत करणे 


१२ ) EDUACTIV8 हे देखील असेच एक ओपन सोर्स टूल आहे , ज्यामध्ये गेम्स आहेत 


क ) पायाभूत पातळी 


१३ ) वर्ग वातावरणामध्ये ................... म्हणजे शिक्षक / तांत्रिक व्यक्तींची उपलब्धता , ICT हाताळण्यात शिक्षकाची क्षमता इत्यादी 


ब ) मानव संसाधन 


१४ ) ऑनलाईन अभ्यासक्रमामुळे .................... प्रोत्साहन मिळते .


ड ) i , ii , iv 


१५ ) खालीलपैकी कोणते मिडिया प्लँटफॉर्म प्रक्रियात्मक ज्ञानाचे परिमाण वाढवण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाही .


ब ) अनुकरण 


१६ ) ECCE अध्ययनाच्या अनुभवांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून पहिली जाऊ शकते . हे ........................ असू शकतात .


अ) माक्रोस्तर , मेसो स्तर आणि सूक्ष्म स्तरावर  


१७ ) खालीलपैकी कोणते खरे नाही


आय सी टी शिकवण्याचे साहित्य असे असावे 


ब ) विद्यार्थ्यांची प्रेरणा आणि सर्जनशीलता बळकट करणारे 


१८ ) ....................... वास्तविकता हा वास्तविक जगातील वातावरणाचा परस्परसंवादी अनुभव आहे , जिथे काही वेळा दृश्य , श्रावण , हेप्टिक , सोमाटोसेन्सरी आणि ऑलफॅकटरी या पद्धतीच्या समावेशासह वास्तविक 


 ब ) संवर्धित ( औगुमेटेड ) 


१९ ) वर्गातील परिस्थितीत सहज उपलब्ध नसलेया दृश्य प्रक्रियांना ................. समर्थन देत नाही .


ड ) छापील साहित्य 


२० ) ICT हा तांत्रिक साधन आणि संसाधनांचा एक संच आहे जो डिजिटल माहिती तयार करतो , संग्रहित करतो आणि प्रसारित करतो , असे ................ द्वारे परिभाषित केले गेले आहे .


अ ) युनेस्को 


२१ ) ज्ञानाच्या परिमाणंतर्गत पूर्व प्राथमिक / प्राथमिक टप्प्यावर संक्रमित केलेल्या आशयाचा श्रेनिक्रम आहे 


क ) तथ्यात्मक , संकल्पनात्मक , प्रक्रियात्मक , मेटाकॉग्नीशन  


२२ ) ICT चे अध्ययन अध्यापनामध्ये एकात्मीकरण म्हणजे 


i फक्त इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणांचा वापर 


ड ) ii , iii आणि iv 


२३ ) ............. म्हणजे वर्गाचा आकार , वयाच्या दृष्टीने विविधता , सांकृतिक संदर्भ , सामाजिक आर्थिक स्थिती , लिंग सिमान्तता , भौगोलिक स्थान आणि तंत्रज्ञानाची उपलब्धता / प्रवेश 


अ ) लोकसंख्या शास्त्रीय 


२४ ) ICT वापरण्यासाठी अध्ययनार्थींची खालील प्रमाणे परिमाणे समजून घेणे आवश्यक आहे 


अ ) लोकसंख्या शास्त्रीय , बोधात्मक , प्रभावी , सामाजिक ,शारीरिक  

२५ ) ICT एकात्मीकरण करताना खालील बाबी विचारात घ्याव्यात 


अ ) आशयाचे स्वरूप , पायाभूत सुविधा आणि मानव संसाधने , अध्यापन शास्त्र दृष्टीकोन 


२६ ) ज्यामध्ये आय सी टी सक्षम अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया चालते अशा वातावरणाचे विश्लेषण करण्यास लहान मुलांचे ............... मदत करते 


अ ) संदर्भ 


२७ ) ICT चे एकात्मीकरण करणे तेव्हाच प्रभावी होते जेव्हा ते आशय आणि अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेच्या ............. सह योग्यरीत्या वापरले जाते 


अ ) अध्यापन शास्त्र 


२८ ) प्राथमिक स्तरावर ................ चा वापर शिक्षकांद्वारे सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आनंदी शिक्षणाला चालना देण्यासाठी केला जाऊ शकतो 


अ ) डिजिटल खेळ 


२९ ) सर्जनशिलतेसाठी खालीलपैकी कोणते साधन वापरले जाऊ शकते 


ड ) TUXPAINT


३० ) TPACK म्हणजे 


ड ) Technology Pedagogy and Content Knowledge


३१ ) खालीलपैकी कोणते असे एक सॉफ्टवेअर आहे जिथे मुल स्टॅम्प ड्रॉईंगद्वारे व्यक्त होऊ शकते 


अ ) TUXPAINT


३२ ) मुले जेव्हा .............. च्या संपर्कात येतात तेव्हा असुरक्षित परिस्थितीत असतात 


अ ) हानिकारक आणि शोषण साईट 


३३ ) ........... प्रयोगशाळेतील अनुभव आणि शारीरिक प्रात्यक्षिक / चाचणी यांच्या भौतिक पायाभूत आव्हानांचे निराकरण करण्यात मदत करते 


अ ) विज्ञान प्रयोगशाळा 


३४ ) NEP २०२० ने ...................... पर्यंत शालेय सार्वत्रिक पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान प्राप्त करण्याची शिफारस केली आहे 


ब ) २०२५ 


३५ ) आय सी टी सर्वांसाठी व्यक्तीपासून समुदायापर्यंत , त्यांचे आर्थीक आणि सामाजिक कल्याण सुधारण्यासाठी आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात मार्जिन आणण्यासाठी ............. चा भाग आहे .


ड ) प्रगत समुदाय लिंकेज 


३६ ) पक्षी प्राणी आणि विविध नैसर्गिक ध्वनी इत्यादींचे वेगवेगळे आवाज शिकवण्यासाठी ................ हे अधिक योग्य स्त्रोत आहे 


अ ) ऑडियो संसाधने 


३७ ) ICT मध्ये सिंक्रोनस तसेच असिंक्रोनस शिक्षण संधी प्रदान करण्याची क्षमता आहे ..................... मध्ये सर्वोत्तम फिट आहे 


क ) आयुष्यभर शिकत राहणे 


३८ ) शाळेने विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष अभ्यासाचा वेळ कमी न करता दुहेरी शिफ्ट प्रणालीचा अवलंब केल्यास त्याला ................... म्हणतात 


ड ) कार्यक्षमता वृद्धींगत करणे 


३९ ) सूक्ष्म स्तर सूचित करते 


अ ) वास्तविक वर्गाची पातळी जिथे अध्ययन अध्यापन घडते 


४० ) .................... या टप्प्यावर संक्रमित केलेल्या ( शिकविलेल्या ) आशयामध्ये वाचन , लेखन आणि अंकगणित इत्यादींची पूर्वतयारी समाविष्ट असू शकते 


अ ) पायाभूत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Please write comment आपल्या बहुमूल्य प्रतिक्रिया बद्दल मनःपूर्वक आभारी आहोत..🙏🙏

ब्लॉग वरील सर्व पोस्ट वाचा.