मी विजयकुमार किसन भुजबळ Knowledge is Power या ब्लॉगवर सहर्ष स्वागत करत आहे WELCOME TO MY EDUCATIONAL BLOG KNOWLEDGE IS POWER THANKS FOR VISIT MY BLOG AND FOLLOW MY BLOG
इयत्ता पाचवी नवोदय परीक्षा स्कॉलरशिप परीक्षा स्पर्धा परीक्षा उपयुक्त वेब साईट * FOLLOW MY BLOG

blog html


knowledge is power ब्लॉग वरती शालेय माहिती , परिपत्रके , मासिके , विविध पुस्तके , प्रेरणादायी व्हीडीओ , शासन निर्णय , विविध योजना ,online पेमेंट सामान्य ज्ञान टेस्ट , वृत्तपत्रे, प्रेरणादायी लेख ,स्पर्धा परीक्षा टेस्ट ,स्कॉलरशिप परीक्षा टेस्ट यांची माहिती मिळणार आहे .


 

माझ्या ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे धन्यवाद

महत्वाच्या लिंक IMP

विलोमपद भाषेची गंमत

  विलोमपद म्हणजे असे वाक्य जे उलटे वाचले तरी अगदि सरळ वाचल्यासाराखेच असते.

लहानपणी  विलोम पद  प्रकार आवडायचा.
 शब्द, वाक्प्रचार , वाक्य किंवा कोणतीही अर्थपूर्ण अक्षररचना जी शेवटाकडून सुरूवातीकडे वाचत गेलं तरी बदलत नाही.
 मराठीत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच.  लहानपणी तर दोन तीनच माहित होते. विलोम पदाची वाक्ये खालील प्रमाणे ...... इयत्ता सहावीच्या पुस्तकात भाषेची गंमत म्हणून हा भाग दिला आहे .

 •  टेप आणा आपटे.
 •  तो कवी ईशाला शाई विकतो.
 •  भाऊ तळ्यात ऊभा.
 •  शिवाजी लढेल जीवाशी.
 •  सर जाताना प्या ना ताजा रस.
 • हाच तो चहा
 •  चिमा काय कामाची
 •  भाऊ तळ्यात ऊभा
 •  रामाला भाला मारा
 •  काका, वाचवा, काका
 •  काका, वाहवा ! काका
 •  ती होडी जाडी होती
 • तो कवी डालडा विकतो
 •  तो कवी मोमो विकतो
 •  तो कवी सामोसा विकतो
 • तो कवी कोको विकत तो कवी ईशाला शाई विकतो
 •  तो कवी रीमाला मारी विकतो
 • तो कवी वामाला मावा विकतो
 •  तो कवी व्हिटी ला टिव्ही विकतो
 •  तो कवी विकीला किवी विकतो
 •  तो कवी चहाच विकतो
 •  तो कवी का विकतो?
 •  तो कवी लिली विकतो
 •  तो कवी ऊमाला माऊ विकतो
 • . तो कवी ठमाला माठ विकतो
 •  तो कवी कणिक विकतो
 •  तो कवी बेड व डबे विकतो
 •  तो कवी ठमीला मीठ विकतो
 •  मराठी राम
 •  तो कवी चक्काच विकतो
 • तो कवी हाच चहा विकतो
 •  तो कवी राशीला शिरा विकतो
 • .तो कवी टोमॅटो विकतो 


३ टिप्पण्या:

Please write comment आपल्या बहुमूल्य प्रतिक्रिया बद्दल मनःपूर्वक आभारी आहोत..🙏🙏

ब्लॉग वरील सर्व पोस्ट वाचा.