मी विजयकुमार किसन भुजबळ Knowledge is Power या ब्लॉगवर सहर्ष स्वागत करत आहे WELCOME TO MY EDUCATIONAL BLOG KNOWLEDGE IS POWER THANKS FOR VISIT MY BLOG AND FOLLOW MY BLOG
इयत्ता पाचवी नवोदय परीक्षा स्कॉलरशिप परीक्षा स्पर्धा परीक्षा उपयुक्त वेब साईट * FOLLOW MY BLOG

महत्वाच्या लिंक IMP

स्कॉलरशिप/स्पर्धा परीक्षा/जनरल नॉलेज

महान भारतीयांची समाधी स्थळे *

  *समाधी स्थळे यादी*


१) मालोजीराजे भोसले - इंदापूर जि. पुणे


२) लखुजीराजे जाधवराव - सिंदखेडराजा जि.


बुलढाणा


३) शहाजीराजे भोसले - होदेगिरी जि. दावणगिरी


कर्नाटक


४) संभाजीराजे भोसले - कणकगिरी जि. कोप्पल


कर्नाटक


५) राजमाता जिजाऊ आऊसाहेब - पाचाड जि.


रायगड


६) छत्रपती शिवाजी महाराज - किल्ले रायगड जि.


रायगड


७) बाजी पासलकर - सासवड ता. पुरंदर जि. पुणे


८) कान्होजी जेधे - आंबवडे ता. भोर जि. पुणे


९) जिवा महाला - आंबवडे ता. भोर जि. पुणे


१०) शिवा काशिद - पन्हाळगड जि. कोल्हापूर


११) बाजीप्रभू देशपांडे - विशाळगड जि. कोल्हापूर


१२) फुलाजी देशपांडे - विशाळगड जि. कोल्हापूर


१३) मुरारबाजी देशपांडे - किल्ले पुरंदर जि. पुणे


१४) तानाजी मालुसरे - उमरठ ता. पोलादपूर जि.


रायगड


१५) प्रतापराव गुजर - नेसरी ता. गडहिंग्लज जि.


कोल्हापूर


१६) बजाजी निंबाळकर - फलटण जि. सातारा


१७) बहिर्जी नाईक - बाणूरगड ता. खानापूर जि.


सांगली 


१८) मायनाक भंडारी - भाटे जि. रत्नागिरी


१९) छत्रपती शंभूराजे - वढू बुद्रुक जि. पुणे


२०) हंबीरराव मोहिते - तळबीड ता. कराड जि.


सातारा


२१) छत्रपती सभाजीराजे वडू बुद्रुक जि पुणे 


२२) कवी कलश - वढू बुद्रुक जि. पुणे


२३) छत्रपती राजाराम महाराज - किल्ले सिंहगड जि.


पुणे


२४) संताजी घोरपडे - कारखेल ता. माण जि. सातारा


२५) धनाजी जाधव - वडगाव ता. हातकणंगले जि.


कोल्हापूर


२६) बहिर्जी घोरपडे - गजेंद्रगड जि. गदग कर्नाटक


२७) रामचंद्रपंत अमात्य - पन्हाळगड जि. कोल्हापूर


२८) शंकराजी नारायण सचिव - आंबवडे ता. भोर जि.


पुणे


२९) परशुराम त्र्यंबक प्रतिनिधी - संगम माहुली जि.


सातारा


३०) महाराणी ताराराणी भोसले - संगम माहुली जि.


सातारा


३१) लखम सावंत - सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग


३२) छत्रपती शाहू महाराज - संगम माहुली जि.


सातारा


३३) छत्रपती संभाजी राजे दुसरे - पन्हाळगड जि.


कोल्हापूर


३४) पेशवे बाळाजी विश्वनाथ - सासवड ता. पुरंदर


जि. पुणे


३५) पेशवे पहिले बाजीराव - रावेरखेडी जि. खरगोण


मध्यप्रदेश


३६) चिमाजी अप्पा पेशवे - शनिवारवाडा जि. पुणे


३७) पेशवे बाळाजी बाजीराव - शनिवारवाडा जि. पुणे


३८) पेशवे थोरले माधवराव - थेऊर ता. दौंड जि. पुणे


३९) कान्होजी आंग्रे - अलिबाग जि. रायगड


४०) रघुजी भोसले - नागपूर जि. नागपूर


४१) संभाजी आंग्रे - गिर्ये ता. विजयदुर्ग जि.


सिंधुदुर्ग


४२) जानोजी भोसले - नागपूर जि. नागपूर


४३) फत्तेसिंह भोसले - अक्कलकोट जि. सोलापूर


४४) जोत्याजी केसरकर - पूनाळ ता. पन्हाळा जि.


कोल्हापूर


४५) नारोशंकर राजेबहादूर - मालेगाव जि. नाशिक


४६) त्र्यंबकराव दाभाडे - डभोई जि. बडोदा गुजरात


४६) त्र्यंबकराव दाभाडे - डभोई जि. बडोदा गुजरात


४७) पिलाजी गायकवाड - सावली जि. बडोदा गुजरात


४८) दमाजी गायकवाड - सावली जि. बडोदा गुजरात


४९) यशवंतराव पवार - धार जि. धार मध्यप्रदेश


५०) तुकोजीराव पवार - देवास मध्यप्रदेश


५१) जिवाजीराव पवार - देवास मध्यप्रदेश


५२) मल्हारराव होळकर - आलमपूर जि. भिंड


मध्यप्रदेश


५३) महाराणी अहिल्याबाई होळकर - महेश्वर


मध्यप्रदेश


५४) राणोजी शिंदे - उज्जैन मध्यप्रदेश


५५) महादजी शिंदे - वानवडी पुणे जि. पुणे


५६) आनंदराव धुळप - विजयदुर्ग जि. सिंधुदुर्ग


५७) नारोजी मुदगल देशपांडे - वडगाव मावळ जि.


पुणे


५८) सिधोजी निंबाळकर - पट्टा किल्ला ता. अकोले


जि. अहमदनगर


५९) महाराणी सईबाई भोसले - गुंजवणी नदी ता. भोर


जि. सातारा 


६०) महाराणी येसूबाई भोसले - संगम माहुली जि.


सातारा


६१) महाराणी राजसबाई भोसले - पन्हाळगड जि.


कोल्हापूर


६२) भवानीबाई (येसूबाई कन्या) - पाटण जि.


सातारा


६३) शेलार मामा - उमरठ ता. पोलादपूर जि. रायगड


६४) रायबा मालुसरे - किल्ले पारगड ता. चंदगड जि.


कोल्हापूर


६५) कृष्णाजीराजे बांदल - पिसावरे ता. भोर जि. पुणे


६६) दिपाऊराजे बांदल - पिसावरे ता. भोर जि. पुणे


६७) सूर्याजी काकडे - किल्ले साल्हेर जि. नाशिक


६८) गोदाजी जगताप - सासवड ता. पुरंदर जि. पुणे


६९) हिरोजी फर्जंद - ओंढा ता. पाली जि. रायगड


७०) मदारी मेहतर - किल्ले रायगड जि. रायगड


७१) अण्णाजी दत्तो - सुधागड जि. रायगड


७२) म्हालोजी घोरपडे - संगमेश्वर जि. रत्नागिरी


७३) राणोजी घोरपडे - नागपूर


७४) रायाजी जाधव - भुईंज जि. सातारा


७५) शंभुसिंग जाधव - माळेगाव ता. बारामती जि.


पुणे


७६) संताजीराव शिळीमकर - किल्ले राजगड जि. पुणे


७७) खंडेराव दाभाडे - तळेगाव दाभाडे जि. पुणे


७८) उमाबाई दाभाडे - तळेगाव दाभाडे जि. पुणे


७९) उदाजी चव्हाण - अपेशवेणदूर जि. उस्मानाबाद


८०) नाना फडणवीस - नानाचा वाडा पुणे


८१) रामशास्त्री प्रभू - माहुली संगम जि. सातारा


८२) छत्रपती अप्पासाहेब - माहुली संगम जि. सातारा


८३) नारायणराव पेशवे - शनिवारवाडा पुणे


८४) रघुनाथराव पेशवे - कोपरगाव जि. अहमदनगर


८५) सवाई माधवराव - शनिवारवाडा पुणे


८६) सूर्याजी मालुसरे - साखर ता. पोलादपूर जि रायगड 


८७) महात्मा गांधी - राजघाट


८८) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चैत्यभूमी दादर


८९) यशवंतराव चव्हाण -प्रीतीसंगम कराड


९०) राजीव गांधी -वीरभूमी


 ९१)सरदार वल्लभ पटेल -  


९२) स्वामी विवेकानंद - बेलूर 


९३) इंदिरा गांधी -शक्ती स्थळ


९४) पंडित नेहरू- शांतीवन


९५) चरण सिंग -किसान घाट


९६) लालबहादूर शास्त्री -विजय घाट


९७) मुरारजी देसाई -अभय घाट


९८) ग्यानी झेलसिंग -एकता स्थळ


९९) जगजीवनराम- समतास्थळ1 टिप्पणी:

Please write comment आपल्या बहुमूल्य प्रतिक्रिया बद्दल मनःपूर्वक आभारी आहोत..🙏🙏

ब्लॉग वरील सर्व पोस्ट वाचा.