मी विजयकुमार किसन भुजबळ Knowledge is Power या ब्लॉगवर सहर्ष स्वागत करत आहे WELCOME TO MY EDUCATIONAL BLOG KNOWLEDGE IS POWER THANKS FOR VISIT MY BLOG AND FOLLOW MY BLOG
इयत्ता पाचवी नवोदय परीक्षा स्कॉलरशिप परीक्षा स्पर्धा परीक्षा उपयुक्त वेब साईट * FOLLOW MY BLOG

महत्वाच्या लिंक IMP

स्कॉलरशिप/स्पर्धा परीक्षा/जनरल नॉलेज

समूह दर्शक शब्द

 •  विविध प्रकारच्या वस्तू अथवा प्राणी यांच्या समूहाचा बोध होण्यासाठी  त्याला विशिष्ट नाव दिले जाते त्या समुदर्शक शब्द असे म्हणतात.

 •  क्रमांक         समुहदर्शक शब्द 
 • ढगांचा  घनमंडल
 • फळांचा  घोस
 • मुलींचा घोळका
 • नारळांचा      ढीग 
 • ५.     साधूंचा.        जथा

 • गवताची      गंजी, पेंढी
 • पोळयांची चवड, चळत
 • दुर्वांची        जुडी
 • घरांची चाळ
 • १० पालेभाजीची    गड्डी, जुडी
 • ११ केसांचा      झुबका, पुंजका
 • १२ वानरांची टोळी
 • १३ वेलींचा        कुंज
 • १४ वाळूचा, विटांचा ढीग
 • १५ केसांची      बट, जट
 • १६ सैनिकांची तुकडी , पथक ,  पलटण
 • १७ जहाजांचा      काफिला
 • १८ प्रश्नपत्रिकांचा संच 
 • १९ मडक्यांची उतरंड
 • २० गवताची पेंढी,भारा,गंजी
 • २१ कलिंगडाचा ढीग
 • २२ माणसांचा    जमाव
 • २३ गुरांचा कळप 
 • २४ यात्रेकरूंची    जत्रा
 • २५ लमाणांचा, उंटांचा तांडा
 • २६ तारकांचा        पुंज 
 • २७ द्राक्ष्यांचा घड,घोस 
 • २८ उतारूंची      झुंड, झुंबड
 • २९ महिलांचे      मंडळ
 • ३० धान्याची रास
 • ३१ नाण्यांची        चळत
 • ३२ केळ्यांचा      घड, लोंगर
 • ३३ लाकडाची,उसाची.      मोळी
 • ३४ विमानांचा      ताफा
 • ३५ हत्तींचा,हरीणांचा कळप
 • ३६ वाद्यांचा    वृंद        
 • ३७ ताऱ्यांचा पुंजका
 • ३८ आंब्याच्या झाडाची आमराई
 • ३९ पोत्यांची थप्पी
 • ४० उपकरणांचा संच
 • ४१ काजूंची,माशांची गाथण
 • ४२ किल्ल्यांचा जुडगा
 • ४३ मुलांचा चमू , घोळका
 • ४४ नोटांचे पुडके
 • ४५ वाघाचा.               वृंद
 • ४६ गाईगुरांचे खिल्लार
 • ४७ चोरांची, दरोडेखोरांची   टोळी
 • ४८ आंब्यांची राई
 • ४९ प्रवाशांची झुंबड
 • ५० करवंदांची                     जाळी
 • ५१ बांबूचे                         बेट
 • ५२ खेळाडूंचा फुलांचा                      संघ

ब्लॉग वरील सर्व पोस्ट वाचा.