मी विजयकुमार किसन भुजबळ Knowledge is Power या ब्लॉगवर सहर्ष स्वागत करत आहे WELCOME TO MY EDUCATIONAL BLOG KNOWLEDGE IS POWER THANKS FOR VISIT MY BLOG AND FOLLOW MY BLOG
इयत्ता पाचवी नवोदय परीक्षा स्कॉलरशिप परीक्षा स्पर्धा परीक्षा उपयुक्त वेब साईट * FOLLOW MY BLOG

महत्वाच्या लिंक IMP

स्कॉलरशिप/स्पर्धा परीक्षा/जनरल नॉलेज

लीडर Leader

 *🌳💐"लिडर" (नेतृत्व) कसा असावा...??🌳🌻💐🌹🙏*


🏆💐 *"लीडर(नेतृत्व) जन्माला येत नाहीत, ते घडवावे लागतात."* 


 *💐"लीडर"(नेतृत्व) मध्ये हे खालील  गुण असणे आवश्यक आहेत.*🙏


 *💐१) दूरदृष्टी (Vision) :--* 

*लीडरने निर्माण केलेल्या खेळीमेळीच्या वातावरणातही एक प्रकारची दूरदृष्टी दडलेली असते. त्या वातावरणातूनच तो कार्यकर्त्यांच्या हातून कार्य घडवून घेत असतो.*


*💐२) ध्येयनिश्चिती (Goals):* 

*लीडरने आपल्या पुढे काही ध्येय निश्चित केली पाहिजेत. त्या ध्येय निश्चितीनुसारच प्रत्येक पाऊल उचलले पाहिजे.*


*💐३) आत्मविश्वास*

 *(Self Confidence) :--*

*संघटनेच्या ध्येयावर असलेला जबरदस्त विश्वास आणि निष्ठा ही नेतृत्वाची खरी शक्ती असते. आणि त्यातच खरा विजय असतो.*


*💐४) अनुशासन (Discipline):--*

*एक चांगला लीडर, एक चांगली अनुशासीत व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गोष्ट मीच एकटा करतो अशी भावना नसावी. स्वतः नियमांचे पालन करणे गरजेचे असते.*


*💐५) चिकाटी (Persistance):--*

*कोणत्याही कामामध्ये विजय मिळविण्यासाठी लीडरच्या प्रयत्नांमध्ये सातत्य आणि चिकाटी असणे आवश्यक असते. खचून न जाता एकाग्रतेने प्रयत्न केल्यास नक्कीच यश मिळते. आणि यावरूनच लिडरची कार्यक्षमता लक्षात येते.*


*💐६) नियोजन (Planning):--*

*नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीकडे ध्येय गाठण्यासाठी योजना तयार असाव्या लागतात. आणि त्या योजना पूर्ण करण्यासाठी नियोजन व पूर्व तयारी करण्याची जबाबदारी लीडरलाच पार पाडावी लागते. तसेच सर्वांना बरोबर घेऊन जबाबदारी पार पाडावी.*


*💐७) योग्य निर्णय* 

*(Proper Judgement):--*

*लीडरला सर्वांची बाजू ऐकून , सर्वांचे हित पाहून योग्य निर्णय घेतला पाहिजे. मी करतो तेच बरोबर  असा विचार असू नये.*


*💐८) धैर्य (Patience):--*

*नेतृत्व करताना लीडरला चौकटी बाहेरच्या काही गोष्टी अमलात आणाव्या लागतात. त्यासाठी नेत्याकडे धैर्य असावे लागते. घेतलेओअ निर्णय बरोबरच असल्याचे कार्यकर्त्यांना पटवून देणे आवश्यक असते.*


*💐९) जबाबदारी * *(Accept Responsibilities):--*

*नेतृत्व हे जबाबदारी स्वीकारणारे असले की टीमची कार्यक्षमता वाढते व कामाचे समाधान मिळते. नेतृत्व स्वीकारणे म्हणजे यश-अपयश दोन्ही स्वीकारणे.*


*💐१०) बदलाचा स्वीकार* *(Accept  changes):--*

*बाहेरच्या जगात वेगाने बदल होत असतांना , आपल्या बदलाचा वेग मंदावला असेल तर... नेतृत्वाची दूरदृष्टी कुठे तरी हरवली आहे असे समजावे.*


*💐११) मार्गदर्शक व प्रशिक्षक व्हा*

*(Be A Coach & Guide):--*

*प्रत्येकाला त्याच्या आवाक्यातलं आणि क्षमतेच काम वाटून दिल पाहिजे. प्रसंगी मार्गदर्शन आणि त्या त्या विषयाचे ज्ञान दिले पाहिजे. लिडरला सर्व प्रकारचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.*


*💐१२) आकर्षक व्यक्तिमत्व* *(Pleasing Personality):--*

*एक लीडर म्हणून तुमच्यावर , तुमच्या शब्दांवर आणि अर्थातच तुमच्या ध्येय धोरणांवर लोकांनी विश्वास ठेवायला हवा. त्यासाठी सहकाऱ्यांशी सतत संवाद राखायला पाहिजे.*


*💐१३) प्रशासनिक कौशल्य* *(Administrative skills):--*

*एक लीडर म्हणून त्याच्या जवळ प्रशासनिक कौशल्य असणे गरजेचे आहे. सर्व प्रशासकीय बाब म्हणजे पत्रव्यवहार आणि त्यातील मजकुरावर लिडरची पत समजते. प्रशासनाचे ज्ञान आत्यावश्यक आहे.*


*💐१४) संभाषण कौशल्य* *(Communication skills):*

 *एक चांगला लीडर बनण्यासाठी सर्वात मोठी कला हवी असते ती म्हणजे ध्यैर्य, भाषा, संभाषण, विचार प्रभाव, आवाज कौशल्याची क्षमता. सहका-यांना काही गोष्टी पटवून देणे महत्त्वाचे असते.*


*💐१५) निर्णय घेण्याची कला*

*(Decision making ability):--*

 *एक लीडर म्हणून सर्व गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेता आला पाहिजे. आपल्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार निर्णय घेणार नाही व वरिष्ठांच्या मर्जीसाठी चापूलुसी करून निर्णय घेणारा नसावा.*


*💐१६) जोखीम घेण्याची क्षमता* 

*(Risk Taking Ability):*

*नेतृत्व करताना धैर्याबरोबरच महत्वाचा जोखीम घ्यायची तयारीसुद्धा लीडर मध्ये असली पाहिजे.*


*💐१७) क्रिएटिव्हिटी, संशोधन आणि प्रेरक* 

*(Creativity and Innovation):*

 *हि कौशल्य लीडर मध्ये असली पाहिजेत. प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास करणे गरजेचे असते.*


*💐१८) समस्या सोडविण्याचे कौशल्य* 

*(Problem solving skills):--*

*खऱ्या लीडरची ओळख तेव्हाच होते जेंव्हा तो आपल्या समस्यांचा सामना कसा करतो यावरूनच त्याची बुद्धिचातुर्य लक्षात येते.*


*💐१९) लवचिक आणि अनुकूल क्षमता* 

*(Flexibility And Adaptability):*

*लीडर म्हणून नेहमी लवचिक व अनुकूल राहता आले पाहिजे. शक्यतो शांत राहणे. साधी राहणी आणि उच्च विचारसारणी असावी.*


*💐२०) वेळेच्या व्यवस्थापणाचे कौशल्य* 

*(Time Management Skills):--*

*लीडरला जर आपले ध्येय गाठायचे असेल तर त्यासाठी वेळेचे नियोजन केलेच पाहिजे. स्वतः वेळ पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे.*


*💐२१) लोकांना प्रोत्साहित करा* 

*( Motivate People):--*

*लीडर ने आपल्या लोकांना नेहमीच प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यासाठी विविध योजना आखाव्यात. कार्यकर्त्यांनी एकत्र येण्यासाठी अधूनमधून कार्यक्रम ठेवावे.*


*💐२२) आपण स्वतः आधी कार्यप्रवण होणे.* 

*(Lead By Example):--*

*कोणत्याही लीडर ने फक्त सूचना न देता स्वतः पुढाकार घेऊन कामाची दिशा आणि आखणी तयार करावी.*


*💐२३) टीम प्लेयर्स व्हा*

*( Be Team Players):--*

*लीडर ची प्रमुख जबाबदारी आहे की एक चांगली टीम तयार करणं आणि त्या टीमचा एक भाग बनणे.*


*💐२४) त्यागशील* *(Sacrificial) :--*

*लीडर हा त्यागशील असावा.स्वतः त्यागाची भावना ठेवून कार्यकर्त्या समोर आदर्श ठेवावा.नेहमी इतरांना संधी देणारा खरा लीडर असतो. इतरांची संधी हिसकावून घेणारा कधीच खरा स्वार्थी लीडर होऊ शकत नाही.*


*💐२५) अपयशाचा स्वीकार* *(Acceptance of failure) :--*

*यश सर्वांचे तर अपयश फक्त माझे अशा विचाराचा लीडर असावा.*


*💐२६) सामूहिक हीत* *(Collective interest) :--* *लीडरने स्वतःच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून संघटनेचे हीत लक्षात घेऊन ध्येय, धोरण निश्चित केले पाहिजे.*


*💐२७) निःस्वार्थी (Selfless) :--* *लीडर स्वार्थी आपमतलबी व कौतुकाचा भोक्ता नसावा.*


*२८) इतरांना सन्मान देणारा* *(Respectful of others) :--* *लीडरने नेहमीच सर्व स्तरातील कार्यकर्त्यांचा व लोकांचा सन्मान केला पाहिजे. स्वतः उच्च पदावर काम करताना इतरांना आदरपूर्वक वागणूक दिली पाहिजे.*


*💐२९) लोकसंग्रह, समभाव, सत्कार्य :----* 

*लिडरने लोकांचा संग्रह करून त्यांच्यामध्ये समानतेची भावना निर्माण करून आणि मग त्यांच्या हातून सत्कार्य घडविले पाहिजे. धन्यवाद...!!*


*💐आयुष्य खुप सुंदर आहे. तुम्हीही आनंदात जगा व दुसऱ्यालाही आनंदात जगु द्या. सर्वानी आनंदात राहा  आपला समाजातील माणसांवर जिव्हाळा कायम राहो.....!!!* 


*दररोज परमेश्वराला प्रार्थना करा. आजपर्यँत जे दिले ते तुझेच आहे. मी निमित्त मात्र आहे. इतरांपेक्षा मला तू भरपूर दिलेस. आमचे राहिलेले आयुष्यही तुझ्या कृपाशिर्वादाने सुख, शांती, समाधान, आनंद व  समृध्दीचे जाण्यासाठी नामस्मरणाची ताकद दे व तुझी आठवण आम्हास सतत होऊ देत. चांगले आरोग्य दिल्यास तुझी सेवा अखंड करता येईल आणि सेवा करताना हे शरीर तुझे आहे. या शरीराला कोणताही घातपात होऊ नये. याचीही काळजी तुच घे.*                 


*आपल्या जिवलग व्यक्तींच्या आठवणी, आभास वास्तविकता स्वीकारून आनंदाने जगा. स्वतःची व कुटुंबाच्या जीवनाची व आरोग्याची काळजी घ्या. सरकारी सुचनांचे, नियमांचे व कायद्याचे पालन करा, पण लोकशाही व संविधान सुरक्षित ठेवा.*


*एकमेकांना अडचणीत आणु नका, त्यापेक्षा मदत करा, जमत नसेल तर निदान गप्प तरी बसा, नकोत्या उठाठेवी करू नका. समाजातील खोट्या, राजकारणी, मतलबी, स्वार्थी, गर्विष्ठ, लबाड, लोकांपासुन दूर रहा, अफवानवर विश्वास ठेवण्या आधी प्रथम खात्री करा, नेहमी सुखी, समाधानी व आनंदी राहा. नेहमी सावध रहा, सुरक्षित रहा व सतर्क रहा.*


🌹🪔🌻🌹🪔🙏🌻🌹🪔🌻🌹

ब्लॉग वरील सर्व पोस्ट वाचा.